Zever IT Solution
Zever Security Systems
^
Formularz Kontaktowy
Zever IT Solution usługi informatyczne gdynia gdańsk Zever Security Systems

Monitoring wizyjny. Możliwości zastosowania w przedsiębiorstwie.

Monitoring wizyjny w przedsiębiorstwie

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych RODO dotyczy również monitoringu wizyjnego w przedsiębiorstwach. Można go wprowadzić w sytuacji, gdy ma on zwiększyć bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie, jak również służyć ochronie mienia. Może on obejmować zarówno zakład wewnątrz, jak również teren go otaczający. Monitoring co do zasady nie może być instalowany w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach oraz palarni lub pomieszczeniach udostępnianych zakładowej organizacji związkowej. Wyjątkiem do takiej sytuacji będzie udowodnienie, iż zainstalowanie monitoringu w tych pomieszczeniach nie naruszy godności, dóbr osób, które będą miały z nim do czynienia.

Jak długo przechowywać nagrania monitoringu wizyjnego?

Nagrania z monitoringu wizyjnego pracodawca może przechowywać jedynie w celach związanych bezpośrednio z przedsiębiorstwem. Oznacza to, że nagranie z monitoringu wprowadzonego oficjalnie dla celu ochrony mienia nie może być powodem negatywnych konsekwencji dla pracownika związanych na przykład z niewłaściwym wykorzystywaniem przez niego czasu pracy. Maksymalnie firma może przechowywać nagrania przez 3 miesiące od czasu ich wykonania. Jeśli, pracodawca jest w posiadaniu informacji, iż dane nagrania jest kluczowym dowodem w postępowaniu sądowym lub przed innym organem prawnym, termin ten wydłuża się do zakończenia postępowania. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w swoich zaleceniach wskazuje, że ustalony przez administratora czas przechowywania danych z monitoringu powinien być jak najkrótszy. Posłuży to uniknięciu przez administratora sytuacji, w których pracownik zażąda dostępu do danych osobowych utrwalonych w nagraniach z monitoringu, które obejmowałyby tak duży odcinek czasu, że umożliwienie dostępu do danych wiązałoby się dla administratora z nadmiernym wysiłkiem.

Jak wprowadzić monitoring wizyjny na terenie zakładu

Zgodnie z obowiązującym prawem pracodawca jest zobowiązany do określenia takich kwestii, jak:

  • cele,
  • zakres,
  • sposób zastosowania monitoringu.

Bezpieczeństwo w firmie

Monitoring wizyjny służyć ma przede wszystkim zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Wielu obawia się, iż pracodawca będzie w ten sposób śledził poczynania pracowników, jednakże nie do tego on służy. Montowanie kamer w szczególności na zewnątrz służyć ma jako system wczesnego ostrzegania przed niebezpieczeństwem. Pracodawca w ten sposób może uniknąć wielu strat, które mogą wynikać np. z kradzieży. Warto zatem pamiętać, że inwestycja w monitoring bardzo szybko może się zwrócić. Przedsiębiorstwa wskazują, iż dzięki monitoringowi udało im się zapobiec wielu niebezpiecznym sytuacjom. Łatwiejsza staje się również np. kontrola procesu produkcji, można o wiele szybciej wyłapywać błędy, które mają bezpośredni wpływ na jakość produktów. Monitoring jest również świetny straszakiem, który powinien funkcjonować tak naprawdę w każdej firmie. W Polsce wciąż jednak wielu obawia się tego, do jakich celów pracodawca będzie wykorzystywał nagrania. Nie powinno stać to jednak na drodze firm przed ochroną swojego mienia, bezpieczeństwa na terenie zakładu. Ostatecznie każdy wypadek, który zdarzy się na terenie zakładu z jednej strony zagraża pracownikom, a z drugiej brak monitoringu może doprowadzić do różnorodnych konfliktów, gdyż utrudnionym będzie odnalezienie przyczyny zaistniałej sytuacji. Wiele firm decyduje się na obsługę firm ochroniarskich, które jednak w praktyce nie spełniają założonych wymogów. Monitoring wizyjny działa 24 godziny na dobę, co umożliwia nie tylko łatwą identyfikację sprawcy, ale również reagowanie w czasie rzeczywistym na powstałe zagrożenia np. poinformowanie policji. Zachęcamy zatem wszystkich do zastanowienia się nad tym, czy nie przyniesie on ogromnych korzyści przedsiębiorstwu. ZEVER IT Solution wykonuje montaż monitoringu na terenie Gdańska, Gdyni, Sopotu oraz obszarze województwa pomorskiego. Jeśli interesuje Państwa montaż kamer zewnętrznych lub wewnętrznych zarówno w biurach, magazynach jak i halach produkcyjnych. Realizujemy również wdrożenie monitoringu na prywatnych posesjach.

Wstecz