Zever IT Solution
Zever Security Systems
^
Formularz Kontaktowy
Zever IT Solution usługi informatyczne gdynia gdańsk Zever Security Systems

Polityka prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH

ZEVER IT Solution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Droszyńskiego Leona 15 80-381 Gdańsk wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000304070, posiadająca NIP: 584 264 97 49 i REGON: 220592898. Spółka posiada kapitał zakładowy wynoszący 50 000 zł.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.zever.pl.

2. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 3. ZEVER IT Solution Sp. z o.o. dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi. 4. ZEVER IT Solution Sp. z o.o. przechowuje dane osobowe przez okres, który jest niezbędny dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa. 5. Dane mogą być przetwarzane na terenie Unii Europejskiej, z uwagi na wykorzystywane rozwiązania teleinformatyczne posiadającego serwery poza terenem Polski. 6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji, przenoszenia, a także żądania ich anonimizacji, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, lub usunięcia na zasadach określonych przepisami prawa, z zastrzeżeniem, iż ZEVER IT Solution Sp. z o.o. jest uprawniona do dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 7. Informujemy, że mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. 8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

KONTAKT

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami również mailowo pod adresem: politykaprywatnosci@zever.pl

Wstecz